Provizní smlouva

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A SMLOUVY

Smlouvy o obchodním zastoupení 2020

Smlouvy jsou platné pro všechny smlouvy o zájezdech uzavřené v období od 1. 12. 2019 a opravňují prodejce nabízet a prodávat zájezdy pořádané CK Adventura a CK Mad Mat Sport (identifikační údaje jednotlivých CK naleznete v textu smlouvy).


Pokud nemáte uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení, můžete ji vytisknout (2 kopie) a zaslat včetně nutných příloh (živnostenský list / koncese / certifikát pojištění proti úpadku atd.) na naši adresu poštou, případně emailem. Prodejní kancelář vám poté sdělí vaše dealerské číslo a zašle 1 podepsanou smlouvu zpět spoelečně s Plnou mocí pro daný rok (v dalších letech již posíláme k podpisu jen Plnou moc).

 Smlouva pro rok 2020 

Základní dokumenty o Adventuře

koncese

koncesní listina

certifikát o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kancelářeZájezdy VYJMUTÉ z provizního prodeje, se SNÍŽENOU PROVIZÍ a zájezdy s FIXNÍ provizí:


Z dealerského prodeje jsou VYJMUTY:

 •  zájezdy, kdy je pořadatelem některá z našich partnerských CK *):
  •  China Tours (33- a 36-)
  •  America Tours (40-)
  •  Periscope Skandinávie (41-)
  •  AGM Travel (42-)
  •  Poznání (46-)
  •  Geos travel (48-)
  •  Trip (49-)
  •  Viva Travel (51-)
  •  Inspira (54-)

 

 • zájezdy začínající na 78-, 79-, 80- a 81-
 • kurzy:
  •  Kurzy skalního lezení (obj. č. 18-973-xxx)
  •  Kurzy lezení v ledu (obj. č. 19-896-xxx)
  •  Kajak - intenzivní víkendový kurz (obj. č. 45-100-xxx)
  •  Kajak - výuka eskymáckých obratů (obj. č. 45-120-xxx)
  •  Seakajak – Vltava (obj. č. 45-130-xxx)

SNÍŽENÁ PROVIZE 5% (max. 5000 Kč/os.) ze základní ceny je u těchto zájezdů:

 • zájezdy začínající na:
  •  13- Lyžování v Evropě
  •  14- Zájezdy na běžky
  •  18- a 19- Vysokohorská turistika a Via ferraty
 • u zájezdů, pořádané partnerskou CK MAD MAT SPORT (45-), jedná se o vodácké zájezdy (s výjimkou výše uvedených kurzů).


FIXNÍ PROVIZE je pro tyto zájezdy:

 • Zájezdy, které jsou všeobecně vyjmuty ze slevového systému pokud není výše uvedeno jinak (v podmínkách zájezdu označeno: Na tento zájezd nelze uplatnit slevy ze systému CK Adventura!)
  • omezená provize 5% maximálně 3000 Kč/ osoba


*) Pokud je u některého ze zájezdů uvedená jako pořadatel některá z partnerských CK, musíte uzavřít smlouvu o provizním prodeji přímo s nimi a prodej tohoto zájezdu také dojednávat s nimi.